Om tjenesten

Helsefilm.no er et filmbibliotek med kvalitetssikrede helsefilmer og en streamingtjeneste for disse til web og ulike portaler og plattformer.

Sørlandet sykehus har utviklet og eier helsefilm.no. Vi ønsker å stimulere til at helsefilmer tas i bruk i pasientforløpet. Disse kan understøtte behandling, informasjon, veiledning og opplæring til pasienter og pårørende. Helsefilmer kan bidra til å fremme helse, mestring og livskvalitet!

Embedding av film

Helsefilmene kan sees fra ønsket nettside ved å bruke koden som er publisert under aktuelle film til å embedde helsefilmen til aktuelle nettside. En filmavspiller blir synlig, og filmene streames fra helsefilm.no.

Ønsker du at dine filmer finnes på helsefilm.no?

Ta kontakt og be om en redaksjonell vurdering av aktuelle film(er) som ønskes lagret og streamet fra helsefilm.no. Kontakt oss på post@helsefilm.no

Å produsere film

Du kan få råd og tips når det gjelder produksjon av helsefilmer. Ta gjerne tidlig kontakt med helsefilmredaksjonen, slik at du sikrer at filmen kan godkjennes for streaming fra helsefilm.no

Helsefilmredaksjonen

Redaksjonens arbeid er i hovedsak kvalitetssikring og administrative oppgaver som følger av det å publisere film. Redaksjonen har også supporttjeneste for brukere.

Helsefilmene kvalitetssikres for publisering på følgende kriterier:

  • Medisinsk- og helsefaglig standard
  • Etikk
  • Helsepedagogisk standard
  • Filmfaglige kvalitet
  • Juridisk klarering

Fakta om Helsefilm

Eier: Sørlandet sykehus HF.
Redaksjon:
Rune Nesdal Jonassen, informasjonssjef Sørlandet sykehus HF
Mirjam Smedsrød, leder av Regional kompetanetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring, HSØ

Støttet av

Helsefilm.no startet som et prosjekt i 2006, og mange har bidratt økonomisk: Norsk Forskningsråd (Høykomprogrammet), Sørlandets kompetansefond, Stiftelsen Cultiva, Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, Innovasjon Norge (OFU-kontrakt), Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak og Sørlandet sykehus HF.